4 לנובמבר 2014

בית הספר התיכון ירדן הפסיק את השימוש בשירותי
 y-edunet "ירדן" - רשת למידה מתוקשבת, 
אי לכך אין גישה לאתר זה.
   
https://sites.google.com/a/y-edunet.co.il/sandra/
http://docs.y-edunet.co.il/
http://classroom.google.com/
https://mail.google.com/a/y-edunet.co.il